Vyökoejärjestelmä

 

YLEISTÄ VYÖKOKEISTA

Judoharrastus aloitetaan valkoisella vyöllä. Judokan taitojen karttuessa vyön värikin tummuu. Kaikki judoliiton jäsenseurat noudattavat yhtenäistä Suomen Vyökoekomission graduointiohjeistusta (graduointisäännöt .pdf).Keltaisen, oranssin, vihreän ja sinisen ja ruskean vyön kokeet suoritetaan seuroissa pidettävissä seuragraduoinnessa, ja mustan vyön arvo taas suoritetaan alue- tai liittograduoinneissa. Ennen uutta värivyötä, juniorit suorittavat ns. natsakokeita, jotka toimivat väliasteina ennen seuraavaa vyökoetta.

 

MILLOIN SEURAAVA VYÖKOE?

Vyökokeeseen mennään vain ja ainoastaan oman ohjaajan suosituksesta ja hänen ilmoittamanaan. Oma ohjaaja tuntee ohjattavansa parhaiten ja on siten paras asiantuntija arvioimaan milloin on aika mennä vyökokeeseen. Vyökoetta ei kannata jännittää, sillä ketään ei lähetetä kokeeseen, ennen kuin hänellä on edellytykset suoriutua siitä hyväksyttävästi. Vyökokeeseen on silti syytä suhtautua tilanteen vaatimalla arvokkuudella. Vyökokelaan tulee kokeessa tehdä parhaansa ja osoittaa siten olevansa tulevan vyöarvon arvoinen. Omaa etenemistä voi seurata harjoituskortista.

 

VYÖKOEVAATIMUKSET

Eri vyöarvoihin vaadittavat tekniikat minimisuoritusaikoneen on lueteltu Vyökoekomission graduointisäännöissä. Tarkemmat, ajantasaiset vyökoevaatimukset löytyvät Vyökoekomission nettisivuilta.  Vain erittäin harvoin vyöarvoja suoritetaan passin mukaisissa minimiajoissa, sillä suorittamisnopeuteen vaikuttavat monet seikat mukaan lukien judokan ikä, taitotaso, harjoitusaktiivisuus, harjoittelumotivaatio, kilpailuaktiivisuus ja –menestys (etenkin ylemmissä vöissä) sekä muu seuratoiminta.

 

MITÄ MUISTAA ENNEN SOVITTUA VYÖKOETTA?

Kaikista vyökokeisiin liittyvistä asioista kannattaa keskustella oman ohjaajan kanssa tai tarvittaessa suoraan graduoitsijoiden kanssa. Vyökokeeseen ei kuitenkaan voi ilmoittautua suoraan graduoitsijalle, vaan ilmoitukset kulkevat aina oman ohjaajan kautta. Vyökokeeseen saavutaan puhtaassa valkoisessa judogissa. Mukaan tulee ottaa passi (ei vielä keltaisen vyön kokeeseen) ja kopio suoritetusta graduointimaksusta, joka keltaisen vyön kokeessa sisältää judopassin ja keltaisen vyön ja muiden värivöiden tapauksessa uuden vyön. Judopassia on syytä säilyttää huolellisesti, sillä se on tarkoitettu elinikäiseksi asiakirjaksi, johon merkitään kaikki judokan judoon littyvät suoritukset.