toimintaorganisaatio

Elokuussa 2015 nimetty johtoryhmä (puheenjohtaja, pääopettaja, rahastonhoitaja ja ) päättää judoa koskevat suuremmat asiat. Muuten jokainen toimihenkilö hoitaa tehtäviään itsenäisesti, muutokset mahdollisia.

Seurakehittäjä  keskittyy seuran näkyvyyden lisäämiseen ja toiminnan markkinointiin ja kehittämiseen erityisesti liittyen lasten ja nuorten harrastus- ja kilpailutoimintaan. Lisäksi hän hoitaa kilpailuvastaavan, harrastemanagerin, joukkuejohtajan, rekrytointivastaavan ja passisihteerin hommia sekä ylläpitää jäsenrekisteriä.

puheenjohtaja Petri Hakkarainen koordinoi kokonaisuuksien sisällöt & opettajat huolehtii kaiken toimivuudesta & delegoi tehtävät hallitusjäsen (varalla)

pääopettaja Jaakko Saari toimii pääopettajana ja koordinoi kokonaisuuksien sisällöt; aluegraduointi

rahastonhoitaja Eija Laakkonen vastaa laskuista, tiliotteista, budjetista, tilinpäätöksestä

koulutusvastaava  Pekka Kauppinen sisäinen tiedotus koulutuksista ja leireistä, seuraa harrastajien kouluttautumisastetta

leirivastaava Kirsi Kokko vastaa vuosittain järjestettävästä leiristä; Kirsi on myös Jigotain hallitusjäsen

rekisterit --seurakehittäjä-- jäsenrekisterit; maksut ja niiden seuranta

kunnossapito Mauri Pitkänen huolehtii kunnossapidosta ja kumppanuussuhteista

sinettiseuravastaava Laura Syrjälä vastaa junioreiden "hyvinvoinnista" toimii Sinettiseura -vastaavana koordinoi vanhempainiltojen ja kausien päättäjäisten järjestämisen

kilpailuvastaava tehtävää hoitaa seurakehittäjä  suunnittelee kilpailukalenterin yhdessä vetäjien kanssa hoitaa kilpailuihin ilmoittautumiset ja varmistaa kuljetukset kilpailuihin kiertää huoltajana kilpailuissa (tai delegoi tehtävät muille) koordinoi kotisalikisat

passisihteeri --seurakehittäjä-- vastaa passisihteerin tehtävistä ja raportoinnista Judoliittoon hoitaa vyöt ja natsat vyökokeisiin

seuratuotevastaava Miia Hakkarainen hoitaa seuratuotteiden (lähinnä judopuvut yms.) hankinnan ja myynnin sekä organisoi ja tilaa judopuvut peruskursseille

harrastemanageri --- seurakehittäjä --- nuorten harrastamisen tukeminen nuorten aktivoiminen ja mukaanotto seuratoimintaan toimii tukiaikuisena 12-15 -vuotiaille harrastajille

rekrytointivastaava --- seurakehittäjä --- vastaa uusien jäsenten hankinnasta vastaa mainostuksesta ja organisoi näytökset ym. rekrytointitapahtumat

kurssi- ja seuragraduointeja hoitavat Jaakko Saari (lähinnä aluegraduoinnit sekä seuragraduoinnit) sekä Heikki Roiko-Jokela, Anssi Herttala

kilpailevien junnujen joukkueenjohtaja -- seurakehittäjä -- vastaa kilpailevien junioreiden rahan keräämisestä, suunnittelee talkoita, tekee toimintasuunnitelman.