toimintaorganisaatio

Elokuussa 2015 nimetty johtoryhmä (puheenjohtaja, pääopettaja, rahastonhoitaja) päättää judoa koskevat suuremmat asiat. Muuten jokainen toimihenkilö hoitaa tehtäviään itsenäisesti, muutokset mahdollisia.

Seurakehittäjä  Laura Syrjälä keskittyy seuran näkyvyyden lisäämiseen ja toiminnan markkinointiin ja kehittämiseen erityisesti liittyen lasten ja nuorten harrastus- ja kilpailutoimintaan. Lisäksi hän hoitaa kilpailuvastaavan, joukkuejohtajan, ja passisihteerin hommia sekä ylläpitää jäsenrekisteriä.

puheenjohtaja Petri Hakkarainen koordinoi kokonaisuuksien sisällöt & opettajat huolehtii kaiken toimivuudesta & delegoi tehtävät hallitusjäsen (varalla)

pääopettaja Jaakko Saari toimii pääopettajana ja koordinoi kokonaisuuksien sisällöt; aluegraduointi

rahastonhoitaja Tanja Mäkelä vastaa laskuista, tiliotteista, budjetista, tilinpäätöksestä

koulutusvastaava Laura Syrjälä tiedottaa koulutuksista

leirivastaava vastaa vuosittain järjestettävästä leiristä

rekisterit --seurakehittäjä-- jäsenrekisterit; maksut ja niiden seuranta

kunnossapito Mauri Pitkänen huolehtii kunnossapidosta ja kumppanuussuhteista

Tähtiseuravastaava Laura Syrjälä vastaa junioreiden "hyvinvoinnista" toimii Tähtiseura -vastaavana koordinoi vanhempainiltojen ja kausien päättäjäisten järjestämisen

kilpailuvastaava tehtävää hoitaa seurakehittäjä  suunnittelee kilpailukalenterin yhdessä vetäjien kanssa hoitaa kilpailuihin ilmoittautumiset ja varmistaa kuljetukset kilpailuihin kiertää huoltajana kilpailuissa (tai delegoi tehtävät muille) koordinoi kotisalikisat

passisihteeri --seurakehittäjä-- vastaa passisihteerin tehtävistä ja raportoinnista Judoliittoon hoitaa vyöt ja natsat vyökokeisiin

seuratuotevastaava Laura Syrjälä

rekrytointivastaava --- seurakehittäjä --- vastaa uusien jäsenten hankinnasta vastaa mainostuksesta ja organisoi näytökset ym. rekrytointitapahtumat

kurssi- ja seuragraduointeja hoitavat Jaakko Saari (lähinnä aluegraduoinnit sekä seuragraduoinnit) sekä Samuli Kipronen

kilpailevien junnujen joukkueenjohtaja -- seurakehittäjä -- vastaa kilpailevien junioreiden rahan keräämisestä, suunnittelee talkoita, tekee toimintasuunnitelman.